La Màquina del Temps acabada

En Neo necessita una màquina del temps nova per poder viatjar al present, incorporar a la seva memòria els diferents relats que hem enregistrat i tornar al seu temps, al futur. Per això hem estat dissenyant i construint una màquina del temps per mòduls que l’últim dia ens permetrà conèixer a l’androide Neo.

Des del dilluns de la segona setmana de Casal, vam començar a dissenyar i construir els diversos mòduls per grups. Finalment, durant l’última dia, vam ensemblar les parts de la màquina-nau per ajudar en Neo a viatjar en el temps. Sense donar exemples, els nens i nenes van fer servir la seva imaginació, els seus referents televisius i cinematogràfics per repensar un disseny tantes vegades representat en la cultura visual.