Col·lectius Col·laboradors

En la nostra aventura pel museu també comptarem amb l’ajuda dels col·lectius Laboratorio Reversible, Raons públiques i Enmedio! Amb ells ens aproximaerem als barris que envolten el Museu Nacional, i reflexionarem sobre diferents temàtiques culturals. Els voleu conèixer?

Laboratorio reversible

Situats al barri de Poble Sec, Laboratori Reversible és un espai col·lectiu orientat cap a la creació, experimentació, pensament, difusió i conservació del cinema analògic. És un lloc de trobada i de treball pensat per contribuir a generar comunitat i alimentar possibles sinèrgies entre els membres del grup i totes aquelles persones que, sense ser membres, puguin tenir interessos comuns. Amb ells experimentarem amb tècniques cinematogràfiques, aprendrem a “projectar-nos en la història” i gravarem com ho fan els androides!

Raons públiques

Situats al barri de Poble Sec, Raons públiques és una cooperativa d’urbanisme (Sccl.) especialitzada en participació per a la construcció de la ciutat. El seu equip interdisciplinari desenvolupa projectes caracteritzats per la implicació de les persones en la concepció, la transformació i la gestió del seu entorn. Amb ells explorarem el barri de Poble Sec intentant establir ponts entre la quotidianitat dels seus veïns i el patrimoni intangible del barri.  

Enmedio

Enmedio són un grup de professionals de la imatge que, insatisfets per la manca de  connexions entre l’art i l’acció política, decideixen situar-se enmig per explorar la potència transformadora de les imatges i els relats, mitjançant intervencions en l’espai, un bloc de mirada crítica sobre les notícies del dia a dia, creant interferències en el relat domintant. Amb ells realitzarem petites intervencions en l’espai urbà per tal de posar en qüestió temes relacionats amb l’art, el barri i les persones que l’habiten.